Frappe à froid vs décolletage

Zalety spęczania na zimno w porównaniu z obróbką skrawaniem

Spęczanie na zimno – lepsze właściwości mechaniczne.

Części spęczane na zimno są mocniejsze z kilku powodów:

  • Utwardzenie przez zgniot (wzmocnienie metalu poprzez odkształcenie plastyczne): zwiększa wytrzymałość mechaniczną, granicę sprężystości i twardość, przy jednoczesnym zmniejszaniu naprężeń i wydłużenia.
  • Zachowanie ciągłości włókien: podczas obróbki skrawaniem włókna materiału są przecinane, natomiast w trakcie spęczania na zimno pozostają ciągłe.

Skrawane detale z poprzecinanymi włóknami, są mniej wytrzymałe, niż spęczane detale w których włókna pozostają ciągłe.

Części kute na zimno są mocniejsze, ponieważ wewnętrzna struktura ziarna zagęszcza się razem z kształtowanym detalem.

frappe à froid vs décolletage

0 ODPADÓW DZIĘKI SPĘCZANIU NA ZIMNO

W obecnej sytuacji, gdy koszty surowców stale wzrastają, spęczanie na zimno zyskuje na znaczeniu w stosunku do obróbki skrawaniem.

W rzeczywistości, nie mamy żadnych strat materiałowych, w przeciwieństwie do obróbki skrawaniem, podczas której może powstać nawet 75% wiórów.

+ Ekonomiczne: aby wyprodukować tą samą część, spęczanie na zimno zużywa mniej materiału niż obróbka skrawaniem, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom lepsze ceny.

+ Ekologiczne: nie mamy odpadów do recyklingu, w przeciwieństwie do wiórów ze skrawania.

ELIMINACJA OPERACJI DODATKOWYCH

Nasze maszyny do spęczania na zimno, pozwalają nam produkować bardzo złożone części, bez konieczności wykonywania kosztownych operacji dodatkowych.

avantage frappe à froid sur le décolletage

BARDZO DUŻA SZYBKOŚĆ PRODUKCJI

Nasz park maszynowy może produkować części w dużych seriach i z dużą prędkością (do 30.000 części/godz.), przy zachowaniu dokładności wymiarowej oraz powtarzalność procesu.

Dzięki tym licznym zaletom, spęczanie na zimno może być bardziej ekonomiczną alternatywą dla obróbki skrawaniem, kucia na gorąco, odlewania, spiekania itp. w zależności od rodzaju części.

W celu uzyskania informacji lub konsultacji, prosimy o przesłanie wiadomości poprzez formularz w zakładce kontakt